Kontakt

Uprava i maloprodaja u Trsteniku

Ulica Pana Djukića 2/2

Telefon: 037 717 600

Komercijala (prodaja, nabavka, magacin)

Medvedja kod Trstenika, ul. Cara Lazara  bb.

Pogon procesne opreme u Medveđi

Ulica Momira Bradića bb

Telefon: + 381 3723 561