zaglavlje
but2
6. Lekovi i stimulativna
kat
cen
lekovi
6.01.

Timol

Pakovanje od 200 g.

6.02.
6.02.

Forsapil

Proizvodjač: „APIVET“ Novi Sad
Pakovanje: Kartonske kutije sa plastičnom bočicom sa 50 ml forsapila.
Indikacije: slaba nosivost matice, smanjenje broja pčela i količine legla, povećanje aktivnosti i radne sposobnosti pčelinjih društva, nadoknada minerala i vitamina u bezpašnom periodu.

6.03.
6.03

Varolik

Proizvodjač: „APIVET“ Novi Sad
Sadrži: 5 ml leka i 30 samogorivih listića.
Sastav: 1 ml leka sadrži amitraz 0,2 g i 1 listić sadrži NaNO3  0,025 g.
Indikacije: Lečenje VAROOZE pčela
Aplikacija: Aplikacija se vrši na dva načina: zadimljavanjem ili prskanjem.

6.04.
6.05

Apihelt

Proizvodjač: „APIVET“ Novi Sad
Sadrži: 10 natopljenih traka.
Sastav: 1 traka sadrži: Fluvalinat 80 mg, Excipiens q.s.
Indikacije: Lečenje i suzbijanje VAROOZE pčela, koju uzrokuje grinja Varroa Jacobsoni.

Varozan

Proizvodjač: „APIVET“ Novi Sad
Sadrži: 10 traka.
Sastav: 1 traka sadrži Norpiritratakrinatrina.
Indikacije: Lečenje i suzbijanje VAROOZE pčela, koju uzrokuje grinja Varroa Jacobsoni.

6.05

Super strips

Proizvodjač: „APIVET“ Novi Sad
Sadrži: 10 traka.
Sastav: 1 traka sadrži: Dietilhlormetilkumariniltiofosfat, Esencijalni repelent.
Indikacije: Lečenje i suzbijanje VAROOZE pčela, koju uzrokuje grinja Varroa Jacobsoni.

6.06.

Nozecid

Proizvodjač: „APIVET“ Novi Sad
Sadrži: plastična bočica sa 50 ml.
Sastav: 1 ml otopine sadrži Jod 2,5 mg i Kalijum jodid 2,5 mg i konstituens ad..
Indikacije: Sprečavanje i lečenje nozemoze pčela.

6.07
Fumagilin
6.08.

Mravlja kiselina

Pakovanja od 0,5 i 1 litra.

6.09.

Oksalna kiselina

Pakovanja od 200 g i 1 kg.

6.10.

Promolin

Proizvodjač: Zavon d.o.o. u saradnji sa Zavodom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
Sastav: Dihlorvos sa oslobađanjem ispod 0,001%po m3, nosač u mirisne materije.
Indikacije: Protiv moljaca.