zaglavlje
proizvodi
1. Košnice i delovi
katcen
 
 

 

katalog
Proizvodimo košnice svih tipova od kvalitetne - veštački sušene daske četinara, a ramove od lipovog drvata, po najsevremenijoj tehnologiji i prodajemo u delovima. Zaštićujemo ih farbanjem ili parafinisanjem. Nastavci, plodišta i polumedišta i delovi košnica sastavljeni su na puni mašinski cink.
1.01.
LR

LR ("Langstrot Root") košnica - Standardna

sastoji se od : - 1.15. Krova opšivenog limom (560 x 460 x 60),
  - 1.13. Zbega sa otvorom za plastičnu hranilicu (512 x 412 x 55)
  - 1.10.Nastavaka (3 kom) sa rukohvatima (504 x 412 x 242)
  - 1.16. Hofmanovih ramova (30 kom) - ukovanih
  - 1.08. Podnjače sa regulatorom leta (555 x 412 x 50)
U košnicu, po želji pčelara ugradjujemo: plastičnu hranilicu ili ram hranilicu, matičnu rešetku, pregradnu dasku, polumedišta, hvatač polena.
1.02.
LRspec

LR košnica - Specijal

U odnosu na standardnu LR košnicu (1.01.) LR specijal umesto standardne podnjače ima: antivaroznu podnjaču (1.09.) ili podnjaču sa hvatačem polen, a umesto standardnog zbega ima Milerov zbeg sa ventilacionom mrežom(1.13.). Ramovi za ovu košnicu su bušeni. Po želji kupca u košnicu ugradjujemo matičnu rešetku sa i bez drvenog rama, polumedišta i pregradnu dasku sa otvorom za bežilicu i pomoćnim letom.

1.03.
DB

DB ("Dadant - Blatt") košnica - Standard

sastoji se od : - 1.15. Krova opšivenog limom (560 x 560 x 60),
  - 1.13. Zbega sa otvorom za plastičnu hranilicu (496 x 496 x 60)
  - 1.11. Plodišta sa rukohvatima (496 x 496 x 310)
  - 1.10. Polumedišta (2 komada), (496 x 496 x 155)
  - 1.16. Hofmanovih ramova (36 kom) - ukovanih
  - 1.08. Podnjače sa regulatorom leta ( 555 x 496 x 50)
DB košnice se proizvode u varijanti debljine zida: 20 mm (standard), 25 mm i 32 mm.
1.04.
1.05.
DB10

DB košnica sa 10 ramova - Standard

sastoji se od : - 1.15. Krova opšivenog limom (560 x 460 x 65),
  - 1.13. Zbega sa otvorom za plastičnu hranilicu (496 x 412 x 60)
  - 1.11. Plodišta (496 x 412 x 310)
  - 1.10. Polumedišta (2 komada), (496 x 412 x 155)
  - 1.16. Hofmanovih ramova (30 kom) - ukovanih
  - 1.09. Podnjače sa regulatorom leta ( 555 x 412 x 50)
I ovu košnicu prizvodimo u varijanti Specijal u više debljina daske.
1.06.
1.06

AŽ ("Alberti Žnideršič") košnica - standard sa 10 ramova

Košnica AŽ je uspravni drveni ormarić, podeljen na dva jednaka dela. Sa zadnje strane ima otvor sa vratima, a sa prednje dve poletaljke. U košnici je smešteno 20 ramovaa za saće od kojih 10 u dodnjoj polovini služe za plodište, a 10 u gornjoj za medište. Svi ramovi su istih dimenzija, a pri unošenju smeštaju se uzdužno na nosače ramova. Plodište i medište su sa zadnje strane košnice zatvoreni prozorčićem. U plodišni prozorčić je umetnuta hranilica, a u medišni odgovarajući okvirni uložak sa mrežicom za provetravanje košnice. Vrata košnice su na pokretnim šarkama, a telo košnice (obod ormarića) sa zadnje strane je pričvršćeno metalnim ugaonim okvirima. Dimenzije AŽ košnice - standard su 625 x 420 x 625 mm.

1.07.

AŽ košnica - "GROM" sa 11 ili 12 ramova

1.08.
1.09.

Podnjača - standard

Podnjača standard sastoji se iz podne daske, bočnih strana, zadnje letve i regulatora leta. Dimenzija podnjače kod košnice LR i DB 10 je 555 x 412 x 50 mm, dok je kod košnice DB 12 podnjača dimenzije 555 x 496 x 50 mm.

1.09. 1.08.

Antivarozna podnjača

antivarozna podnjača sadrži mrežu sa okcima 3 x 3  i pokretni deo – pocinkovani lim koji se izvlači  i služi za čišćenje podnjače.

1.10.
1.10

Nastavak LR, Polumedište DB

Nastavak LR sastoji se od četri stranice od kojih dve imaju mere 504 x 242 mm, a druge dve 412 x 242 mm i debljine od 20 mm, sastavljene na puni mašinski cink. Dimenzije polumedišta DB 12 je 496 x 412 x 310 mm (polumedišta DB 10, 496 x 412 x 155 mm). Gornje unutrašnje strane prednjeg i zadnjeg zida stranice su usečene po celoj širini tako da se dobije žleb dubine 22 mm i širine 10mm, u koji se postavljaju nosači ramova (2.01.). Na dve strane nastavka na sredini ugrađeno je udubljenje - rukohvat - žleb širine 100 mm i dubine 10 mm. Gornja ivica ovog žleba je ravna a donja blago zakošena.

1.11.
1.11

Plodište DB

Plodište kosnice DB 12 sastoji se od četri stranice dimenzije 495 x 310 mm i debljine 20 mm, dok se plodište košnice DB 10 sastoji od četri stranice od kojih dve imaju mere 495 x 412 mm a drug dve 495 x 310 mm iste debljine. Strance su spojene na puni mašinski cink, sa žlebom na gornjem unutrašnjem delu stranice i rukohvatima.

1.12.
1.12

Zbeg za plastičnu hranilicu

Zbeg ili poklopna daska služi za pokrivanje plodišta ili medišta sastoji se od 4 rubne lajsne izradjene od drvne gradje i horizontalne pregrade sa otvorom z plastičnu hranilicu, dno je izradjeno od lesonita sa otvorom za hranilicu 90 x 10 mm.

1.13.
1.13.

Zbeg sa ventilacionom mrežom - Milerov zbeg

Uradjen je za sve vrste nastavljača, iz tri dela. U jednoj polovini smeštena je limena hranilica zapremine 5 lit., u drugom delu zbega napravljen je otvor dimenzije 250 x 200 mm. sa poklopcom. Čitav zbeg pokriven je žičanom mrežom u drvenom ramu, koji može da posluži i kao pregradna daska jer ima falc, koji upada u zbeg i u nastavak košnice. Otvor za hranilicu prekriven je mrežom od aluminijumskog lima, koji je nerdjajući jer upada u pčelinji sirup i sprečava izlazak pčela u prostor zbega.

1.14.
1.14

Krov sa limom

Krov košnice opšiven je nerđajućim limom. Dimenzije krova kod košnice LR i DB10 su 560 x 460 x 65mm, a krova kod Košnice DB 12 560 x 560 x 65 mm.

1.15.
1.15.

Ram Hoffman-ov - neukovan

Hofmanov ram sastoji se od satonoše, dve bočne strane i donje letvice:

Tip košnice Satonoša Bočna strana Donja letva Unutrašnja mera
plodište medište
LR 480 x 27 x 20 232 x 36 x 9 232 x 36 x 9 450 x 10 x 8 432 x 212
DB 12 470 x 27 x 20 300 x 27 x 9 145 x 27 x 9 438 x 10 x 8 390 x 280
Proizvodimo ramove za armirano saće, kao i ramove po zahtevima kupaca, od lipove i borove daske, u varijanti bušeni i nebušeni.
1.16.
1.16.

Nukleus

Nukleus košnice, proizvodimu u svim tipovima košnice, kao samostalnu mini košnicu od 3 do 6 ramova, ili dvodelne celine standardnih nastavaka LR,DB i drugih tipova košnica. Nukleus ima jedan nastavak sa ukovanom podnjačom, zbeg za hranilicu, krov opšiven limom i odgovarajući broj hofmanovih ramova.

1.17.

Oplodnjak

Oplodnjak proizvodimo za standardne ramove LR i DB košnice i kao bebi oplodnjake. Nastavak pregradjujemo u tri ili četri samostalne celine, sa pregradama i posebnim zbegovima za svaki oplodnjak.