zaglavlje
cenovnik
kat
cen

CENOVNIK ROBE ZA 2013/2014.

ŠIFRA
PROIZVOD
Neto cena
Cena sa PDV

3

PRIBOR ZA VRCANJE MEDA

   
301 Vrcaljka- centrifuga T (tangencijalna ), 3 LR * rama PVC ručna 80,00 96,00
302 Vrcaljka T (tangencijalna), 3 Lr ram, Cr (inox) ručna 110,00 132,00
303 Vrcaljka T (tangencijalna), 4 LR rama  Cr (inox) ručna 115,00 138,00
304 Vrcaljka, T, 6 LR rama Cr (inox) ručna 150,00 180,00
305 Vrcaljka, T, 4 LR rama, od inoxa: rotor, slavina i noge, električna 220 V 300,00 360,00
306 Vracaljka T, 4 LR rama,  Cr (inox) ručno - električna 267,00 320,00
307 Vrcaljka T (tangencijalna), 4 Lr rama, sve Cr, na kadi, električna * 335,00 402,00
308 Vrcaljka, T 6 LR rama, Cr (inox) električna 325,00 390,00
309 Vrcaljka R (radijalna) 6 Lr rama, Cr (inox), električna * 300,00 360,00
310 Vrcaljka  R (radijalna) 9 LR rama,  (inox), električna 330,00 396,00
311 Vrcaljka R, 12 LR rama,  Cr (inox), automatska, 350,00 420,00
312 Vrcaljka R, 24 LR rama, Cr, električna, automatska 900,00 1.080.00
313 Kaseta za radijalnu vrcalicu, koja je pretvara u tangencijalnu 10,00 12,00
314 Vrcaljka K (kasetna) sa 4 DB rama,  Cr, električna * 510,00 612,00
315 Vrcaljka K (kasetna) sa 6 DB rama,  Cr, automatska 750,00 900,00
316 Vrcaljka K (kasetna) sa 8 DB rama,  Cr, automatska 790,00 948,00
317 Linija za vrcanje meda. Kada sa vrcalicom, otklapačem i radnim stolom 990,00 1188,00
318 *Rotor za T (tangencijalnu) vrcaljku za 4 LR rama,  Cr * 40,00 48,00
319 Pogon za ručnu vrcaljku sa letvom, za 4 LR rama 33,00 39,60
320 Pogon električni za vrcalicu sa motorom i elektronikom, fabrički 199,00 238,80
* Proizvodimo vrcalice za sve vrste ramova LR, DB, AŽ i Pološku. Date su cene vrcalica za LR ram, a za ostale vrste cene su za 10 % veće. 
* "K" kasetne vrcaljke proizvodimo od 3-15 ramova, cena po kaseti je od 100 -130,00 E po ramu, a zavisi od: broja i dimenzije rama, ugradjene elektronike i motora. Mogu da budu potpuno automatske, poluautomatske i sa ručnim komandama.
* "R" Radijalne vrcaljke proizvodimo od 4 do 45 ramova, cena je od 30 do 40 E po ramu, a zavisi od dimenzije i broja ramova, vrste elektronike i motora. Dodavanjem kasete pva vrcačoca, pretvara se u tangencijalnu. Tako R vrcalica za 9 DB malih ramova, postaje i tangencijalna za 4 velika rama.
* Proizvodimo vrcalice kompletno od prohroma (doboš, rotor, osovine, noge, slavine) one su skuplje za 5 %. Ugradjujemo providni poklopac od polikarbonata i one su neznatno skuplje.
* Proizvodimo vrcalice: ručne, električne, ručno - električne. Ručni mehanizmi su sa kočnicom i fertlaufovanjem a električni sa ručnim, poluautomatskim i potpuno automatskim motorom. Motori za vrcalice do 6 ramova su od 12 Volti, a ove i veće pokreću motori od 220 i 380 volti.
* Sve vrcalice i sva oprema koja dolazi u dodir sa medom proizvodimo od kiselo otpornog inoxa (Cr) AISI 304.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12