zaglavlje
db3
kat
cen

CENOVNIK ROBE ZA 2013/2014.

ŠIFRA
PROIZVOD
Neto cena
Cena sa PDV

11

ROJEVI, MATICE I OPREMA ZA MATICE

   
1101 Roj pčela na 5 LR rama 35,00 42,00
1102 Roj pčela paketni 1,2kg 25,00 30,00
1103 Mamac za rojeve 3,40 4,10
1104 Matica oplodjena 7,00 8,40
1105 Kavez – štipaljka PVC za hvatanje i dodavanje matica 1,20 1,45
1106 Cilindar za hvatanje i obeležavanje matica 3,20 3,85
1107 PVC matičnjaci, crni 0,04 0,05
1108 Traka veštačkih PVC matičnjaka za proizvodnju mleča 1,10 1,30
1109 Igla za presađivanje larvi PVC- Kineska 1,00 1,20
1110 Igla za presađivanje larvi Cr 2,00 2,40
1111 Kašičica PVC za vađenje mleči 0,80 0,95
1112 Blokator matica PVC 1,10 1,32
1113 Marker za obeležavanje matica, boje po godinama 2,60 3,10
1114 Bebi oplodnjak za matice (F. Tomažin) drveni, dvodelni 14,00 16,80
1115 Zatvarač leta nukleusa-oplodnjaka, PVC okrugli 0,20 0,25
1116 Ram LR sa letvicama za proizvodnju matičnjaka 3,00 3,60
1117 Jenterov aparat za proizvodnju matičnjaka, komplet 80,00 96,00
1118 Aparat za proizvodnju matičnjaka (kutija, 110 osnova matičnjaka, 30 nosača matičnih ćelija i 30 kaveza pvc za čuvanje matičnjaka) 47,00 56,40
1119 Osnove matičnjaka, PVC, 1/110 4,00 4,80
1120 Nosač matičnih ćelija 1/2 PVC 0,60 0,70
1121 Kavez PVC za čuvanje matičnjaka - matica, štitnik 0,60 0,72
1122 Kavez za transport i dodavanje matice, PVC ili drveni 0,20 0,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12