zaglavlje
db3
kat
cen

CENOVNIK ROBE ZA 2013/2014.

ŠIFRA
PROIZVOD
Neto cena
Cena sa PDV

10

VOSAK, SATNE OSNOVE I OPREMA

   
1001 Satne osnove 5,20 6,25
1002 Valjci za izradu satnih osnova, ručni, par (glatki i gravirani) 950,00 1.140.00
1003 Ručna presa za izradu satnih osnova DB 300,00 360,00
1004 Ručna presa za izradu satnih osnova LR 250,00 300,00
1005 Prerada voska u satne osnove- usluga 0,50 0,60
1006 Topionik sunčani, drveni 25,00 30,00
1007 Topionik sunčani, Zn 39,00 46,80
1008 Topionik sunčani, Cr 60,00 72,00
1009 Parni topionik voska za 5 ramova, Cr (električni, gas, čvrsto gorivo) 195,00 234,00
1010 Parni topionik voska za 10 ramova, Cr (električni, gas, čvrsto gori.) 250,00 300,00
1011 Parni topionik Cr sa presom, (električni, gasni ili čvrsta gori.) 300,00 360,00
1012 Aparat za armiranje satnih osnova 50,00 60,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12