zaglavlje
cenovnik
kat
cen

CENOVNIK ROBE ZA 2013/2014.

ŠIFRA
PROIZVOD
Neto cena
Cena sa PDV

1

KOŠNICE I NJENI DELOVI

   
101 LR košnica standard podnjača, 3 nastavka sa 30 Hofman ramova, zbeg I krov opšiven limom 34,00 40,80
102 LR košnica sa antivaroa podnjačom, sa standardnim zbegom 36,00 43,20
103 LR košnica sa antivaroa podnjačom i Milerovim zbegom 38,00 45,60
110 DB košnica sa 12 ramova standard, ( podnjača, plodište, 2 polumedišta, 36 ukovanih Hofmanovih ramova, zbeg i krov)* 39,00 46,80
111 DB košnica sa 12 ramova sa ventilacionom mrežom u podnjači i u zbegu 42,00 50,40
112 DB 12 košnica sa antivaroa podnjačom, sa standardnim zbegom 40,50 48,60
113 DB košnica 10 ramova " Standard" 36,00 43,20
114 DB "10" košnica sa antivaroa podnjačom, sa standardnim zbegom 37,00 44,40
115 DB košnica sa 10 ramova sa antivaroa podnjačom i Milerovim zbegom 39,00 46,80
120 AŽ košnica " Standard" - sa 10 ramova 65,00 78,00
121 AŽ košnica " GROM" sa 11 ili 12 ramova, standard 70,00 84,00
130 Farar košnica " Standard" sa 4 nastavka- h 155 mm 42,00 50,40
140 Alpska košnica, sa antivaroa podnjačom i 4 nastavka (412xh 200) 40,00 48,00
160 Podnjača - standard LR - DB 10 sa regulatorom leta 3,50 4,20
161 Podnjača antivarozna, sa limom ispod mreže, LR i DB 10 6,00 7,20
162 Podnjača antivaroa, sa limom ispod mreže, LR i DB 10, hrastova 25 mm 7,00 8,40
163 Podnjača standard DB 12 sa regulatorom leta 3,80 4,55
164 Podnjača hvatač polena, sa ugrađenom limenom ili PVC mrežom, posudom za prihvat polena i pokretnom poletaljkom 10,00 12,00
165 Nastavak LR-Polumedište DB 12, debljina daske 20 mm, cinkovan, gitovan I šlajfovan 4,90 5,90
166 Polumedište LR, DB 10 od 155 mm,kao I nastavak za Farar ili Alpsku košnicu, cinkovani 4,50 5,40
167 Plodište DB 12 visine 310 mm, debljina daske 20 mm, cinkovani, gitovani, šlajfovani 6,00 7,20
168 Plodište DB 10, debljina daske 20 mm, cinkovani, gitovani I šlajfovani 5,50 6,60
169 Zbeg LR i DB 10 za PVC hranilicu, 1 lit, h 60 mm 3,50 4,20
170  Zbeg DB 12 standard, sa PVC hranilicom od 1 lit, h 60 mm 3,85 4,62
171 Zbeg LR i DB 10 " Miler" ventilaciona mreža 6,00 7,20
172 Zbeg LR i DB 10 " Miler", ventilaciona mreža, limena hranilica 2, 5 lit 7,50 9,00
173 Krov LR, DB 10, Farar 10, Alpska, opšiven AL limom 5,00 6,00
174 Krov LR, DB 10 opšiven ZN limom 0,5 mm, sa daskom ispod lima 7,50 9,00
175 Ram "Hofmanov", lipov, neukovan za LR, DB i AŽ * 0,25 30,00
176 Poklopna-Pregradna daska sa otvorom za bežilicu i bežilicom 4,50 5,40
177 Snerglova daska  za preusmeravanje pčela izletnica 4,50 5,40
178 Nukleus od 5 LR rama 14,00 16,80
179 Nukleus od 6 LR rama 15,00 18,00
180 Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova, LR nastavak 21,00 25,20
181 Oplodnjak 3 + 3 + 3 ramova, LR nastavak 23,10 27,70
182 Oplodnjak 3 + 3 ramova, LR 18,00 21,60
183 Okvir za matičnu rešetku, bežilicu za LR sa letom - drveni 2,00 2,40
*Cena delova DB 12 košnica je veća za 10 %, a za DB 10 za 8 % u odnosu na cenu za LR delova.
*Debljina stranica svih košnica je 20 mm, sastavljene su na mašinski cink, šmirglane, gitovane I nefarbane.
*Proizvodimo košnice po narudžbi sa nosačima ramova, ručkama, pregradnim daskama, hvatačima polena, bežalicom, farbanjem. Isporučujemo ih u delovima, u kompletu neukovane i proizvodimo po zahtevu kupca. *Ram " Hofmanov" je od lipe i možemo da ga ukovemo, izbušimo rupe za žicu, postavimo nitne, ožičamo, ugradimo satne osnove i upakujemo prema želji kupca.
*Ram " Hofmanov" je od lipe i možemo da ga ukovemo, izbušimo rupe za žicu, postavimo nitne, ožičamo, ugradimo satne osnove i upakujemo prema želji kupca.
   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12